عروسی اسلامی

The islamic wedding- برپایی عروسی بانشاط بدون گناه -العرس الاسلامی

عروسی اسلامی

The islamic wedding- برپایی عروسی بانشاط بدون گناه -العرس الاسلامی

عروسی اسلامی

حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله هم برای دختر مکرمه خودشان مجلس عروسی گرفتند، شادی کردند و مردم شعر خواندند. زنها دست زدند و خوشی کردند.
مقام معظم رهبری

پشت تلفن گریه اش درآمده بود .
می گفت: ما خانواده شهید هستیم. باید رعایت کنیم و الگو باشیم
اما برادرم رعایت نکرد ، می خواست رعایت کند اما اجازه ندادند.
می خواهم عروسی کنم ، اما راهی بلد نیستم که هم مجلسمان شاد باشد هم اینکه گناهی در کار نباشد ...
نگاه همه به من است که می خواهم چه کنم.

جرقه ای شد که به فکر بیافتم .
چون بهرحال چند سال دیگر خودم هم باید این مسیر را طی می کردم
خیلی خوب شد