عروسی اسلامی

The islamic wedding- برپایی عروسی بانشاط بدون گناه -العرس الاسلامی

عروسی اسلامی

The islamic wedding- برپایی عروسی بانشاط بدون گناه -العرس الاسلامی

عروسی اسلامی

حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله هم برای دختر مکرمه خودشان مجلس عروسی گرفتند، شادی کردند و مردم شعر خواندند. زنها دست زدند و خوشی کردند.
مقام معظم رهبری

۱ مطلب با موضوع «احکام :: رقص» ثبت شده است

س 1167: آیا رقص محلی در عروسیها جایز است؟ شرکت در این مجالس چه حکمی دارد؟

ج: رقص مرد بنابر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند ، مثل اینکه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود ، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است؛ در غیر اینصورت هم اگر به گونه ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است ؛ و در حکم فوق تفاوتی بین مجلس عروسی و غیر آن نیست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامی باشد، جایز نیست و در غیر اینصورت اشکال ندارد. 


س1168: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسیقی حرام است یا حلال؟ و در صورتی که حرام باشد، آیا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است ؟

ج: رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل اینکه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود ، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است ؛ در غیر اینصورت هم اگر به گونه ای باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یا ترتّب مفسده ای باشد ، حرام است و ترک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهی از منکر محسوب شود ، جایز است.


س 1169: رقص محلی مرد برای مرد و زن برای زن و یا مرد در بین زنان و زن در بین مردان ، چه حکمی دارد؟

ج : رقص مرد بنابر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند مثل اینکه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود ، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است ؛ در غیر اینصورت هم اگر به گونه ای باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده ای بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقی و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمی حضور داشته باشد ، حرام است.


س 1171: اگر رفتن به عروسی به خاطر احترام به عادت های اجتماعی باشد آیا بعلت احتمال وجود رقص اشکال شرعی دارد؟

ج: اصل شرکت در عروسی هایی که احتمال رقص در آن ها وجود دارد تا زمانیکه به عنوان تأیید مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود ، اشکال ندارد. 


س 1173:زن شوهر دارى در عروسیها بدون اطلاع شوهرش در برابر بیگانگان مى‌رقصد و این عمل را چندین بار تکرار کرده و امر به معروف و نهى از منکر شوهرش در او اثر نمى‌کند، تکلیف چیست؟

ج:رقص زن در برابر بیگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فی نفسه حرام است و موجب نشوز و محرومیت از استحقاق نفقه نیز مى‌گردد.

 

س 1174: رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسى روستایى که آلات موسیقى در آنها بکار مى‌رود چه حکمى دارد؟ و تکلیف ما در برابر آن چیست؟

ج:رقص زنان در برابر بیگانگان و هم چنین هر رقصى که موجب مفسده و برانگیخته شدن شهوت گردد، حرام است و به کارگیرى آلات موسیقى و گوش دادن به آنها هم اگر به صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظیفه مکلّفین در این موارد نهى از منکر است.

 

س 1175: رقص کودک ممیّز در مجالس زنان یا مردان، اعم از این که پسر باشد یا دختر، چه حکمى دارد؟

ج: کودک غیر بالغ چه پسر و چه دختر تکلیفى ندارد ولى سزاوار نیست افراد بالغ او را تشویق به رقص کنند.

 

س 1177:رقص مردان در برابر زنانى که از محارم آنان هستند و هم چنین رقص زنان در برابر‌ مردانى که از محارم آنان هستند، اعم از این که سببى باشند یا نسبى، چه حکمى دارد؟

ج:در رقص حرام فرقى بین مرد یا زن نیست و هم چنین فرقى نمى‌کند که در برابر محرم باشد یا در برابر نامحرم.

 

س 1179: «دبکة» چه حکمى دارد؟ (نوعى رقص محلى است که در آن افراد دستها را به هم انداخته و به گونه‌اى هماهنگ پاهاى خود را همراه با پرش و حرکات بدنى به زمین مى‌کوبند که صداى شدید و منظمى ایجاد مى‌کند.)

ج: دبکة حکم رقص را دارد. بنا بر این اگر به گونه‌اى باشد که شهوت را تحریک کند یا همراه با استفاده از آلات لهو و بصورت لهوى باشد و یا فسادى بر آن مترتّب شود، حرام است و در غیر این صورت اشکال ندارد.

برای مشاهده سوال و جوابهای دیگر که مربوط با «رقص» می باشد به منبع  مراجعه نمایید