عروسی اسلامی

The islamic wedding- برپایی عروسی بانشاط بدون گناه -العرس الاسلامی

عروسی اسلامی

The islamic wedding- برپایی عروسی بانشاط بدون گناه -العرس الاسلامی

عروسی اسلامی

حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله هم برای دختر مکرمه خودشان مجلس عروسی گرفتند، شادی کردند و مردم شعر خواندند. زنها دست زدند و خوشی کردند.
مقام معظم رهبری

۱ مطلب با موضوع «احکام :: خمس(جهیزیه و پس انداز)» ثبت شده است

استفتاءات (امام خمینى)، ج‌1، ص: 351‌

س 18‌:کسى براى مصارف «عروسى پسرش» پول تهیّه کرده و قبل از تکمیل مراسم، سال به سر رسیده است، آیا خمس به این پول تعلّق مى‌گیرد یا خیر؟

ج‌: در فرض مرقوم مبلغ پس‌انداز شده از در آمد کسب خمس دارد.


س 20- تا کنون مدتى تمام حقوق خود را پسانداز مىکردهام تا در موقع لزوم (ازدواج) از آن استفاده کنم و مقدارى از آن را نیز به برادرم قرض دادهام تا در موقع مناسب آن را پس بگیرم؛ وظیفهام نسبت به خمس حقوقم چیست؟

ج- هر مقدار از حقوق که پسانداز کردهاید و سال بر آن گذشته خمس دارد، هر چند بعد از سال آن را قرض داده باشید بلى اگر بین سال قرض داده باشید، هر وقت وصول شد باید خمس بدهید.

 

س 23- کسانى که ازدواج نکردهاند و مبلغى پول دارند و بخاطر اینکه این مبلغ پولى که دارند در راههاى بیهوده مصرف نشود لوازم خانگى مىخرند کنار مىگذارند که وقتى ازدواج کردند از آنها استفاده کنند بفرمائید که خمس دارد یا خیر؟

ج- اگر آنچه تهیه کردهاند مورد حاجت آنها است و در وقت لزوم نمىتوانند تهیّه نمایند و از در آمد سال تهیه شده خمس ندارد.

 

س 24- به پولى که انسان براى ازدواج یا تحصیل کنار مىگذارد آیا خمس تعلق مىگیرد یا خیر؟

ج- اگر از در آمد کسب باشد و سال بر آن بگذرد خمس دارد.

 

س 28- جهیزیهاى که براى دختر کنار گذاشته مىشود و یا پولى که براى خرید جهیزیه کنار گذاشته مىشود خمس دارد یا نه؟

ج- اگر پول کنار بگذارد خمس دارد.

 

س 30- فرمودهاید: «جهیزیهاى که پدر براى دخترش مىخرد خمس آن واجب نیست»، حال با توجه به این که چند سال این وسائل به عنوان جهیزیّه در خانۀ پدر مىماند تا دختر موقع ازدواج به خانۀ شوهر ببرد، آیا خمس آنها بر دختر واجب است؟ و اگر از مال مخمس وسایل بخرد و سال بر آن بگذرد، آیا بازهم بر دختر لازم است که خمس آنها را بدهد؟

ج

- واجب نیست.

 

س 34- طلایى که مرد براى زن خود مىخرد، آیا باید خمسش را بدهد؟

ج- اگر به مقدار شئون باشد، خمس ندارد.